top of page

Jogszabályi háttér / MEKH névjegyzékbe vétel

A villamos energetikai iparág az ellátásbiztonság kritikus fontossága és az energetika méretgazdaságosságból adódó centralizáltsága miatt rendkívül szigorúan szabályozott keretek között működik, ezért az üzleti innovációra, új szolgáltatások vagy piacok kialakítására irányuló lehetőségek korlátozottak és erősen függenek a jogszabályi környezettől, annak változásaitól.


Forrás: MAVIR Zrt.

A keresletoldali szabályozás és annak aggregálása (Demand Side Response, „DSR” ) egy új szolgáltatástípus a piacon, amelynek regulációs hátterét a 2016-ban indított Európai Uniós Tiszta Energia Csomag (Clean Energy Package, „CEP”) jelenti. A jogalkotási csomag néhány, az Európai Bizottság által kialakított rendeletből és irányelvből áll, a célja pedig a fosszilis tüzelőanyagoktól kivezetésének megkezdése és a 2015-ös uniós energiastratégia megvalósítása, így a fokozatos implementálása minden tagállam számára kötelező. A CEP rendeletei és direktívái közül a keresletoldali szabályozás szempontjából főleg a 2019/943 „Electricity Regulation” rendelet és a 2019/944 „Electricity Directive” irányelv releváns, ezek rendelkeznek ugyanis (többek között) a szolgáltatás útjában álló jogszabályi akadályok fokozatos megszüntetéséről.


A CEP aktuális rendelkezéseinek magyar jogrendbe való átültetését egyrészt a magyar jogszabályok és rendeletek (főként a 2007. évi LXXXVI. törvény, ismertebb nevén „VET”, és ennek végrehajtási rendelete), másrészt az elosztók és a rendszerirányító szabályzatainak (gyűjtőnevükön ellátási szabályzatok) módosítása, kiegészítése jelenti. Az új piaci szereplőkkel és új piaci folyamatokkal kapcsolatos szabályozás átemelése a magyar jogrendszerbe elkezdődött, a folyamat maga azonban hosszabb időt vesz igénybe, további alacsonyabb jogforrási szinteket, illetve szabályzatokat is érint majd, egyelőre azonban az implementálás inkább alapvető, keretjellegű szabályozásként jelenik meg. Kifejezetten az aggregátorokkal és keresletoldali válasszal kapcsolatos passzusok átvezetésének kezdetét egy 2020 végén kihirdetett VET-módosítás jelölte.


A jogszabály-módosítás nyomán a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) nyilvántartást indított a villamos energia piacok aggregátor típusú szereplőiről. Az aggregátori nyilvántartás legelső tagjai között 2021 tavaszán az energo bejegyzésre került mint VET 66§ szerinti független aggregátor.

Comentários


bottom of page